Hotline: 1900 63 69 43 (1000đ/phút) info@vacationtravel.com.vn
TOUR NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG

ĐẶT TOUR VÀ THANH TOÁN

1. Đặt Tour
2. Xác nhận từ Vacation Travel
3. Thanh toán

Thông tin khách hàng

Giá tour

TOUR NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG

TOUR NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG "OSAKA - KYOTO - TOYOHASHI - YAMANASHI - FUJI - TOKYO" - (VN)

Mã tour: NBCĐV-6N5Đ-VN

Ngày khởi hành: 16/03/2020

Người lớn: 1 x 33.890.000

Trẻ em (2-11 tuổi):0 x 25.417.500

Trẻ em (dưới 2 tuổi): 0 x 10.167.000


TỔNG CỘNG: 33.890.000 đồng