0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

TOUR M2-3-4-6 HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Mã tour: MBTET6N5D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA - HÀ NỘI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

TOUR TẾT M2-3-4-6 : HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (3N2Đ)

Mã tour: MBTET3N2D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT M2-3-4-6 HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH/TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI

TOUR TẾT M2-3-4-6 HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH/TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI

Mã tour: VLTET2024-4N3D

Nơi đến:HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH/TRÀNG AN - HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR M2 TẾT ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN (5N4D)

TOUR M2 TẾT ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN (5N4D)

Mã tour: ĐBTET2024-5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ- SAPA (6N5Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI (RỐI NƯỚC) - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ- SAPA (6N5Đ)

Mã tour: HANOI6N5D

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ- SAPA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 07/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TÂY BẮC SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU - MAI CHÂU

TOUR TÂY BẮC SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU - MAI CHÂU

Mã tour: TOURTAYBAC5N4D

Nơi đến:SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU - MAI CHÂU

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 20/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (4N3Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ (4N3Đ)

Mã tour: HANOI4N3Đ

Nơi đến:HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 07/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HÀ NỘI – SA PA(4N3Đ)

TOUR HÀ NỘI – SA PA(4N3Đ)

Mã tour: SAPA4N3D

Nơi đến:HÀ NỘI – SA PA

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 02/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC

TOUR ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC

Mã tour: TOURDONGBAC5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 20/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

Mã tour: HANOI5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 07/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU