0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HÈ RỰC RỠ OSAKA - KYOTO – YAMANASHI - FUJI - TOKYO (5N5Đ)

DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HÈ RỰC RỠ OSAKA - KYOTO – YAMANASHI - FUJI - TOKYO (5N5Đ)

Mã tour: JAP.01B

Nơi đến:OSAKA - KYOTO – YAMANASHI - FUJI - TOKYO

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 10/05/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ NHẬT BẢN OSAKA - KOBE - YAMANASHI - TOKYO (5N5Đ)

KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ NHẬT BẢN OSAKA - KOBE - YAMANASHI - TOKYO (5N5Đ)

Mã tour: JAP.01A

Nơi đến:OSAKA - KOBE - YAMANASHI - TOKYO

Thời gian: 5 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 15/05/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN: TOKYO – NAGOYA – KYOTO – OSAKA( 6N5Đ)

TOUR KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN: TOKYO – NAGOYA – KYOTO – OSAKA( 6N5Đ)

Mã tour: JAP.01

Nơi đến:TOKYO – NAGOYA – KYOTO – OSAKA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 25/04/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR NHẬT BẢN LỄ 30.04 : TOKYO - FUJI  - NAGOYA -KYOTO - OSAKA

TOUR NHẬT BẢN LỄ 30.04 : TOKYO - FUJI - NAGOYA -KYOTO - OSAKA

Mã tour: JAP.01B

Nơi đến:TOKYO - FUJI - NAGOYA -KYOTO - OSAKA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 28/04/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

MÙA HOA ANH ĐÀO TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI

MÙA HOA ANH ĐÀO TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI

Mã tour: JPT04-MAD6N5D

Nơi đến:TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

TOUR NHẬT MÙA HOA TỬ ĐẰNG TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI

TOUR NHẬT MÙA HOA TỬ ĐẰNG TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI

Mã tour: JPT04-HTĐ6N5D

Nơi đến:TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 25/04/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

MÙA TOUR NHẬT BẢN HOA CẨM TÚ CẦU TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI 

MÙA TOUR NHẬT BẢN HOA CẨM TÚ CẦU TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI 

Mã tour: JPT06-CTC6N5D

Nơi đến:TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 06/06/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

Mã tour: JPT59-CDV6N5D

Nơi đến:TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 23/05/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH NHẬT BẢN  MÙA HOA HƯỚNG DƯƠNG TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA HƯỚNG DƯƠNG TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

Mã tour: JPT7-HHD6N5D

Nơi đến:TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/07/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH MÙA THU NHẬT BẢN TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

DU LỊCH MÙA THU NHẬT BẢN TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

Mã tour: JPT1012-MT6N5D

Nơi đến:TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO - KANSAI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 24/10/2024 Ngày khác

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU