0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT "KÝ ỨC LÀNG CHÀI" (3N2Đ)

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT "KÝ ỨC LÀNG CHÀI" (3N2Đ)

Mã tour: LCMN 002

Nơi đến:Phan Thiết

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 26/07/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT "KÝ ỨC LÀNG CHÀI" (3N2Đ)

Mã tour: LCMN 002

Nơi đến:Phan Thiết

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 02/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT "KÝ ỨC LÀNG CHÀI" (3N2Đ)

Mã tour: LCMN 002

Nơi đến:Phan Thiết

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 09/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT "KÝ ỨC LÀNG CHÀI" (3N2Đ)

Mã tour: LCMN 002

Nơi đến:Phan Thiết

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 16/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT "KÝ ỨC LÀNG CHÀI" (3N2Đ)

Mã tour: LCMN 002

Nơi đến:Phan Thiết

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 23/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT

CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT "KÝ ỨC LÀNG CHÀI" (3N2Đ)

Mã tour: LCMN 002

Nơi đến:Phan Thiết

Thời gian:

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 30/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU