0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

Mã tour: HANOI5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 07/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

Mã tour: HANOI5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 14/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

DU LỊCH KHÁM PHÁ HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG(5N4Đ)

Mã tour: HANOI5N4D

Nơi đến:HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG - YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 21/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU