0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 29/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 22/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 13/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 10/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 12/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 17/01/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

TOUR DUBAI TẾT : KHÁM PHÁ DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: DUBAITET-5N4D

Nơi đến:DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 21/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU