0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Mã tour: HQTET-5N4D

Nơi đến:SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 21/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Mã tour: HQTET-5N4D

Nơi đến:SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 22/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Mã tour: HQTET-5N4D

Nơi đến:SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 28/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

TOUR HÀN TẾT : SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Mã tour: HQTET-5N4D

Nơi đến:SEOUL – NAMI – LOTTEWORLD – KHU TRƯỢT TUYẾT ELYSIAN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 13/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU