0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

Mã tour: TGG.01A

Nơi đến:TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 28/07/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

Mã tour: TGG.01A

Nơi đến:TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 04/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

Mã tour: TGG.01A

Nơi đến:TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 11/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

Mã tour: TGG.01A

Nơi đến:TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 18/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

TOUR KHÁM PHÁ TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ)

Mã tour: TGG.01A

Nơi đến:TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Phương tiện: Máy bay & Xe

Ngày khởi hành: 25/08/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU