0838.31.35.39 186 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Lịch khởi hành TOUR TẾT : KHÁM PHÁ SINGAPORE

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ  SINGAPORE

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ SINGAPORE

Mã tour: SINGTET-3N2D

Nơi đến:CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY – FLOWER DOME – CÔNG VIÊN KHỦNG LONG

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 23/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ  SINGAPORE

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ SINGAPORE

Mã tour: SINGTET-3N2D

Nơi đến:CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY – FLOWER DOME – CÔNG VIÊN KHỦNG LONG

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 24/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ  SINGAPORE

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ SINGAPORE

Mã tour: SINGTET-3N2D

Nơi đến:CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY – FLOWER DOME – CÔNG VIÊN KHỦNG LONG

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 31/12/2023

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ  SINGAPORE

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ SINGAPORE

Mã tour: SINGTET-3N2D

Nơi đến:CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY – FLOWER DOME – CÔNG VIÊN KHỦNG LONG

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 04/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ  SINGAPORE

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ SINGAPORE

Mã tour: SINGTET-3N2D

Nơi đến:CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY – FLOWER DOME – CÔNG VIÊN KHỦNG LONG

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 18/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ  SINGAPORE

TOUR TẾT : KHÁM PHÁ SINGAPORE

Mã tour: SINGTET-3N2D

Nơi đến:CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY – FLOWER DOME – CÔNG VIÊN KHỦNG LONG

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: Xe

Ngày khởi hành: 11/02/2024

Số chỗ: Còn 9 chỗ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU